Zapraszamy na innowacyjną konferencję
do hotelu Narvil nad Narwią.

To Ty decydujesz o swojej wiedzy,
a ona o jakości i skuteczności
leczenia Twojego pacjenta.
OPŁATA ZJAZDOWA

KOSZT UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

370,00 zł - zgłoszenie do 31 marca 2018r

450,00 zł - zgłoszenie od 1 kwietnia 2018r.
500,00 zł - zgłoszenie na miejscu (w miarę wolnych miejsc)
200,00 zł - Pielęgniarka
180,00 zł - Impreza Towarzysząca
180,00 zł - osoba towarzysząca (uprawnia tylko do udziału w Imprezie Towarzyszącej


Impreza towarzysząca nie jest finansowana ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE


UWAGA: o wysokości opłat decyduje data wpłaty, a nie data rejestracji!


W RAMACH OPŁATY KONFERENCYJNEJ ZAPEWNIAMY:

1)  udział w sesjach konferencyjnych
2)  teczkę z materiałami konferencyjnymi
3)  wstęp na wystawę medyczną
4)  przerwy kawowe
5)  certyfikat uczestnictwa
6)  przerwę lunchową pierwszego i drugiego dnia

OPŁATĘ KONFERENCYJNĄ PROSIMY DOKONAĆ NA KONTO:

AGORA
ul. Błażeja 10L/2, 61-608 Poznań
Nr konta bankowego (bank PeKaO S.A.)
67 1240 1747 1111 0000 1848 8568
- z dopiskiem:  Chirurgia Narvil oraz nazwiskiem UczestnikaRezygnacja z zamówionych świadczeń bez konsekwencji finansowych może nastąpić najpóźniej do dnia 31 marca 2018 r.

Po tym terminie pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 50% opłaty konferencyjnej. Różnica zostanie wypłacona po terminie Konferencji.
WYSIWYG Web Builder
Tak było w roku 2017:
Do Konferencji pozostało:
Zarejestruj się!
Tak było w roku 2016:
Także od Ciebie zależy,
jak będzie wyglądało Sympozjum
w roku 2018!
Zarejestruj się!